Δεαρ Θοσε ωηο αρε αβλε το ρεαδ:


 Ιτ μυστ βε ηαρδ τιμε ωηεν ρεαδινγ.
 Ανδ θανκσ ψορ παυινγ αττεντιον.
 Θερε ωουλδ βε μορε αρτικλε λικε θισ.
              
 Ηοπε το σεε υου σοον, βυε!


                   Ηελλ。Ηυτε

  全站熱搜

  jambalaya 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()